Home
Ons aanbod
Over Comsupport
Effectief leren
Interim management
Contact
Wij werkten voor

Beheersing, agressie & geweld

Ondernemingen en instellingen worden de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met agressie en zelfs geweld, van klanten, leerlingen, eigen personeel of anderen. Dat geldt vooral voor organisaties waar rechtstreeks ‘face tot face’ contact tussen klant en medewerker is. Het nemen van passende maatregelen is steeds meer noodzaak. Niet alleen vanwege groter wordende problematiek, de eisen geformuleerd in de arbo-wetgeving en ook vanwege de maatschappelijke druk.

Het belang van beheersen van agressie en geweld
Agressief of gewelddadig gedrag leidt voor een organisatie vaak tot aanzienlijke kosten; juridisch en medisch, maar eveneens tot kosten van verloren werktijd, teruglopende productiviteit aansprakelijkheid en die wegens de gevolgen van slechte publiciteit.
Ook voor de medewerker die in aanraking is gekomen met dergelijk grensoverschrijdend gedrag, zijn de gevolgen vaak zeer ingrijpend. Deze kunnen variëren van fysieke tot psychische klachten, onthechting van het normen- en waardepatroon en het moeten omgaan met een hoog niveau van spanning en angst op de werkplek en thuis.

Insteek van onze trainingen
Meer dan 90% van de agressiegevallen kan geweldloos worden beëindigd. Daarom geven wij, als insteek van onze trainingen, de voorkeur aan geweldloze weerbaarheid. In heel veel gevallen is het mogelijk om agressie en geweld van tevoren te zien aankomen. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat het overgrote deel van de agressiegevallen voortkomt uit frustratie. Dit maakt het mogelijk om op agressie te anticiperen, het eventueel te voorkomen of om er anders op een goede manier mee om te gaan. Wij zijn van mening dat het geweldloos beëindigen van grensoverschrijdend gedrag voor alle partijen het beste is (agressor/collega/toeschouwers/imago etc).

Onze dienstverlening is dan ook gericht op het herkennen, voorkomen, controleren van én het omgaan met agressie en geweld. De eerste stap is steeds het inzichtelijk maken wat de interpretatie van de medewerkers en van uw onderneming is ten aanzien van agressie en geweld: wat voor de een grensoverschrijdend is, kan voor een ander heel normaal zijn. Naast trainingen geweldloze weerbaarheid, maakt onder meer een fysieke weerbaarheidtraining onderdeel uit van ons trainingspakket. Wij verzorgen deze laatste training voor specifieke doelgroepen.

Agressiemanagement
Naast trainingen verzorgen wij ook complete trajecten bedoeld om agressie en geweld structureel en integraal aan te pakken.

Een dergelijk traject start met het opstellen een agressieprotocol toegespitst op uw organisatie: wat valt wel en wat valt niet onder agressie, wie is er verantwoordelijk etc. Nadat er een agressieprotocol is opgesteld, vindt er een inventarisatie plaats van de pijnpunten (wanneer, hoe en waarom ontstaat agressie). De uitkomst van deze inventarisatie vormt de basis voor een advies waarin wij aangeven welke maatregelen nodig zijn om agressie en geweld te voorkomen. Vervolgens stellen wij een plan van aanpak op. In dit plan staat beschreven welke maatregelen genomen moeten worden om agressie te voorkomen of te beheersen, wanneer, wie verantwoordelijk is en wat de bijbehorende kosten zijn. Aan de hand van het plan van aanpak worden de maatregelen geïmplementeerd. Tot slot volgt een evaluatie waarbij wordt bepaald of de maatregelen op juiste wijze zijn geïmplementeerd.
Dit traject zal ieder jaar worden herhaald, zodat dit steeds wordt geoptimaliseerd en wordt afgestemd op de (nieuwe) omstandigheden.

Graag vertellen wij u meer over onze maatwerkaanpak. Neemt u contact met ons op?

Trainingen
  • Beheersing van agressie/geweld 
  • Omgaan met Grensoverschrijdend gedrag
  • Fysieke weerbaarheid
  • Conflicthantering
  • Omgaan met Publiek en Agressie
  • Overval en gezond verstand
  • Opvang na (zeer) emotionele gebeurtenissen
  • Interculturele Conflicthantering


Meer weten? Neem direct contact met ons op.

Lees hier reacties van onze deelnemers:    "Zo zinnig, zo duidelijk, zo inspirerend. Ik stap gewoon anders in de auto."    -    "Op elk niveau en voor iedereen afzonderlijk maatwerk, omdat iedereen anders is."    -     "Vanmorgen gehoord en vanmiddag al toegepast met veel succes."     -     "Waar het mes van twee kanten snijdt, zowel zakelijk als privé buitengewoon bruikbaar en altijd succesvol."     -     "Ik heb in één dag geleerd hoe je mensen kunt coachen. In mijn stoutste dromen had ik dat niet verwacht."     -      "Heel erg interactief, zonder de bal voortdurend in de ploeg te houden of achterin rond te spelen, direct doelgericht."     -    "Twee enorm leerzame dagen waarmee ik zeker uit de voeten kan."
"De verandering die jullie weten te bereiken is ongekend. Ik krijg er kippenvel van."     -     "Je moet het meegemaakt hebben, zo anders, zo persoonlijk, zo doeltreffend."    -    "Voor het eerst van mijn leven zal ik al na één dag willen blijven zitten."    -    "Als ik wil presteer ik nu en morgen beter; het is immers een kwestie van kunnen, willen, durven en mogen. Vandaag heb ik ook geleerd hoe het kan."    -    "Het rollenspel: volledig afgestemd op mijn problematiek. Dat samenspel tussen trainer en acteur: volledig afgestemd op mijn problematiek. De evaluatie: scherp, duidelijk en respectvol. Het resultaat: inzichten, vaardigheden en ervaringen waarmee ik verder kan."   


©2024 Comsupport    |    Powered by: IJsSoft